Hagalund

Avdelningarna A Vitsippan och C Gullvivan vid Hagalund är demensboende i Nykarleby för dig som har minnessjukdom.

Du bor i eget rum i en trygg och hemlik miljö. Personal stöder och hjälper med de dagliga rutinerna samtidigt som de känner till dina tidigare vanor  och levnadsberättelser. Genom vårt rehabiliterande arbetssätt vill vi upprätthålla dina funktionsförmågor så länge som möjligt. Vi vill ge dig en meningsfull vardag. Du bemöts med respekt och individuell omsorg i en trygg och kärleksfull miljö. Vi vill stöda dig så att du får en god självkänsla.

Du har möjlighet att delta i allsång, gymnastik, individuell träning, andakt, bingo och utevistelse allt för att bibehålla minnesfunktionen och ditt välmående.

Ett par veckor efter att du fått boendeplats ordnar vi anhörigsamtal. Vi ger då allmän information   och skriver ett hyresavtal, går igenom levnadsberättelsen samt vårdplanen. Kontakten till anhöriga är kontinuerlig för att vården ska bli optimal. Vi har inga bestämda besökstider, anhöriga får komma då det passar dem

Vår läkare kommer vanligen på ”rond” en gång i veckan men kan också kontaktas övriga tider om hälsotillståndet kräver.

För att ansöka om plats till Hagalund behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi dokumentet Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Senast uppdaterad 08.04.2021