Roslunden

Coronavirus

Roslundens demenshem

Roslundens demenshem är ett demensboende i Larsmo för dig som har en minnessjukdom.

Ett gott liv varje dag

Vi vill att du som boende ska få en god vård och kunna leva ett innehållsrikt och stimulerande liv samt att du ska få en värdefull och trygg vardag hos oss. Dina resurser tas tillvara och vi beaktar din personliga integritet. Vi bemöter dig respektfullt och du bibehåller din självbestämmanderätt så långt det är möjligt. Vi strävar till att stödja din egen funktionsförmåga.

Då du beviljats boende i vår hemlika miljö får du själv inreda ditt rum med egna möbler, tavlor och annat som du vill ha med dig. Dina anhöriga är välkomna att vara här och umgås med dig när som helst under dygnet. Vi uppskattar anhörigas engagemang i din vård.

Kunnig och engagerad personal finns på plats dygnet runt. Du får egenvårdare som ansvarar för din omvårdnad. Ungefär en månad efter att du flyttat in ordnar vi en träff där du själv, dina anhöriga, din egenvårdare och sjukskötare/föreståndare deltar. Under träffen gör vi upp en personlig vårdplan. Syftet är att vi ska lära känna varandra och att du ska känna dig trygg och väl omhändertagen.

Vi finns i ett naturskönt område med egen trädgård och vi månar om daglig utevistelse. Sommartid tillbringar vi mycket tid ute i friska luften. Olika program, som gruppjumpa, minnesträning, andakter, sångstunder, högläsning m.m. ordnas regelbundet. Om du vill får du delta i de dagliga sysslorna.

En fysioterapeut finns att tillgå vid behov och läkaren kommer en gång varje vecka och vid behov tar vi kontakt andra tider per telefon.

För att ansöka om plats till Roslunden behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet på Roslunden fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera i vår serviceguide

 

Senast uppdaterad 20.10.2020