Solbacken

Coronavirus

Solbacken är ett demensboende i Jakobstad för dig som har någon form av minnessjukdom och är i behov av vård och omsorg dygnet runt.

Solbacken är indelad i tre avdelningar med nio platser på varje avdelning. Av dessa är en plats på varje avdelning en så kallad intervallplats. Intervallplatsen är främst ämnad som avlastning för närståendevårdarna. Eftersom Solbacken är uppdelad i mindre avdelningar kan du som bor här känna dig lugn och trygg.

Då du flyttar in hos oss får du eget rum med wc och dusch. Du får inreda ditt rum efter egna önskemål vilket gör att känslan blir mera hemlik.

Vi respekterar självbestämmanderätten vilket innebär att du själv får bestämma om vardagliga saker såsom till exempel vilka kläder du vill ha, hur länge du vill sova och när du vill gå och sova. När du bott hos oss några veckor ordnar vi ett samtal tillsammans med dig och din/dina närstående. Samtidigt går vi igenom din levnadsberättelse och diskuterar om din vård- och rehabiliteringsplan.

Vi har ett rehabiliterande arbetssätt så att du får stöd och uppmuntran i vardagen för att upprätthålla dina egna resurser och för att stärka självkänslan. Personalen ser det individuella i dig och gör så att du känner dig sedd varje dag. Kontakten med dina närstående är viktig och de skall känna att de är välkomna att delta i din vardag. De kan fritt komma på besök vilken tid som helst under dagen.

Vår läkare kommer vanligen på ”rond” en gång i veckan men vid behov kontaktar vi när som helst.

För att ansöka om plats till Solbacken behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi dokumentet Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet på Solbacken fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera i vår serviceguide

Senast uppdaterad 20.10.2020