Effektiverat serviceboende

Effektiverat serviceboende ordnas för personer som behöver mycket hjälp, vård och övervakning. Vid våra enheter har du som boende eget rum eller bostad och dessutom gemensamma utrymmen. Personalen är på plats dygnet runt.

Effektiverat serviceboende produceras av kommuner, organisationer och privata företagare. Till kommunens serviceboende kan du ansöka via kommunal äldreomsorg, handikappomsorg, mentalvård eller missbrukarvård.

Kommunens uppgift är att övervaka de tjänster kommunen ordnat, de tjänster kommunen köpt utifrån samt den verksamhet serviceproducenterna ordnat inom kommunens privata socialvård.

För att ansöka om plats till effektiverat serviceboende behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Effektiverat serviceboende ordnas vid följande enheter

  • Björkbacka
  • Esselunden
  • Hagalund
  • Purmohemmet
  • Selma
  • Sandlunden
  • samt som köptjänst av privata aktörer

Läs mera i vår serviceguide

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 30.12.2019