Pedersheim Frida och Selma

Coronavirus

Pedersheim är ett effektiverat serviceboende i Pedersöre för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt.

Enheterna Frida och Selma på Pedersheim är effektiverat service-enheter.

Du bor i eget rum. Rummet är möblerat med säng och nattduksbord. Övriga möbler får du ta med dig och möblera rummet så att det blir så hemlikt som möjligt. Du använder egna kläder, som är märkta med ditt namn.

Vi respekterar självbestämmanderätten. En tid efter att du flyttat in ordnar vi ett anhörigsamtal för dig och dina anhöriga. Där diskuteras vården och andra viktiga saker. Du får en egenvårdare. Dina anhöriga är alltid välkomna att hälsa på dig och de har också möjlighet att delta i din vård om de så önskar.

Genom vårt rehabiliterande arbetssätt vill vi upprätthålla dina funktionsförmågor så länge som möjligt. Vi ordnar regelbundet gymnastik och gångträning som du har möjlighet att delta i. På Pedersheim arbetar en rehabiliteringshandledare. Hon koordinerar träning och annat program, samt tar hand om de hjälpmedel som klienten behöver. Vi har goda möjligheter till utevistelser: Asfalterad gångbana runt huset, egna terass vid varje enhet samt Sinnernas stig, ett grönområde i närheten.

Evenemang utifrån har en stor betydelse i vår verksamhet. Du kan t.ex. njuta av sång och musik, delta i andakter, som församlingen ordnar samt pyssla och spela bingo. Olika evenemang ordnas ofta tillsammans med Dagcenter Lyo.

En läkare besöker enheterna en gång i veckan, och vid behov tar vi alltid kontakt med läkaren per telefon. Vi strävar till att klienterna inte behöver flytta till sjukhuset. När krävande medicinsk behandling behövs anlitar vi hemsjukhuset, som kommer till enheten och genomför behandlingen. Vård i livets slutskede är en viktig del av vår verksamhet. Vi strävar till en värdig, individuell och trygg vård under alla förhållanden.

För att ansöka om plats till Pedersheim behöver du, eller dina anhörig fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet på Frida fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera i vår serviceguide

Senast uppdaterad 16.12.2021