Pedersheim Frida

Coronavirus

Frida är ett effektiverat serviceboende på Pedersheim i Pedersöre och har 10 platser. Frida finns till för dig som behöver effektiverad vård dygnet runt.

Du får ett eget rum som du kan inreda med egna möbler. Du kan använda egna kläder, bara de är märkta med ditt namn. I långvårdsavgiften ingår också möblering, kläder, hygienartiklar, hjälpmedel, daglig vård, läkemedel och rehabilitering.

Då du bor på Frida kan du delta i de gemensamma aktiviteterna på Pedersheim, bl.a. musikstunder, bingo och spel. Föreningar och församlingar besöker oss också flera gånger i veckan och ordnar program av olika slag. Sommartid är vi ute på terrassen så mycket som möjligt. Vi betraktar också gemensamma måltider och kaffestunder i enhetens matsal som rehabiliterande och uppiggande verksamhet.

Personalen på Frida hjälper dig t.ex. att sköta din hygien, vid måltider och wc-besök. Personalen ger akt på och följer med hur du mår.

På Pedersheim finns också en rehabiliteringshandledare, som aktivt samarbetar med skötarna på Frida för att du ska må så bra som möjligt och t.ex. få tillgång till lämpliga hjälpmedel.

Samarbetet med de anhöriga är viktigt för oss. Efter att du flyttat in ordnar vi ett möte med dig och dina anhöriga för att skapa ett gott samarbete. Anhöriga är alltid välkomna att hälsa på dig och de har också möjlighet att delta i din vård om de så vill.

En läkare besöker enheten en gång i veckan, och vid behov tar vi alltid kontakt med läkaren per telefon.

Vård i livets slutskede är en viktig del av vår verksamhet. Vi strävar till en värdig, individuell och trygg vård under alla förhållanden.

För att ansöka om plats till Frida behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi dokumentet Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet på Frida fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera i vår serviceguide

Senast uppdaterad 18.10.2021