Hagalund

Coronavirus

Hagalund har två avdelningar för effektiverat serviceboende i Nykarleby för dig som är äldre och som inte mera klarar av att bo i ditt eget hem. Hagalund är ett tryggt och trivsamt boende, med personal som hjälper dig dygnet runt.

Vi utgår från att åldrandet är ett naturligt skede i livet. Vi arbetar rehabiliterande och vill bevara de funktioner du har som äldre. Vi stöder, handleder och uppmuntrar både dig och dina anhöriga.

Vi ordnar program som allsång, gymnastik, individuell träning, andakt, bingo och utepromenader. Även olika föreningar besöker oss och ordnar olika program.

Ett par veckor efter att du fått boendeplats ordnar vi anhörigsamtal. Vi ger då allmän information och skriver ett hyresavtal, går igenom levnadsberättelsen samt vårdplanen. Kontakten till anhöriga bör vara kontinuerlig för att vården ska bli optimal. Vi har inga bestämda besökstider, anhöriga får komma då det passar dem.

Hagalunds avdelning B Blåsippan består av enskilda rum. Hagalunds avdelning D Snödroppen har två personers rum. Rummen är möblerade med säng, nattduksbord, bokhylla, bord och stol. WC och dusch finns i varje rum. Rummet kan du själv inreda med egna tavlor, fotografier som gör rummet mera hemlika. 

Vår läkare kommer vanligen på ”rond” en gång i veckan. Däremellan kan vi också kontakta läkaren vid behov.

För att ansöka om plats  behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi dokumentet Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet på Hagalund fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera i vår serviceguide

Senast uppdaterad 08.04.2021