Purmohemmet

Coronavirus

Purmohemmet är ett effektiverat serviceboende i Pedersöre för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt.

På Purmohemmet finns 20 rum varav 19 är enkelrum och ett är parrum. När du flyttar in hos oss får du eget rum med dusch och wc. Du inreder själv ditt rum med egna saker och möbler för en hemlik känsla.

Hos oss på Purmohemmet får du god vård och vi strävar till att möta ett ökat behov av omsorg, tillsyn och trygghet. Vår målsättning är att din egen funktionsförmåga skall upprätthållas så långt som möjligt samt att du skall känna dig betydelsefull och välmående. Vi erbjuder dig individuell omvårdnad dygnet runt av en kunnig personal i en lugn och trygg atmosfär. 

Vår läkare besöker oss en gång varannan vecka, men vid behov kontaktar vi läkaren när som helst. Vid Purmohemmet får du bo kvar till livets slut.

En kort tid efter att du fått din plats ordnas ett samtal tillsammans med dig och dina anhöriga. Målet är att vi ska lära känna varandra för att kunna skapa ett gott samarbete. Vi uppskattar mycket anhörigas engagemang och delaktighet i vården och dina anhöriga är välkomna att besöka dig vilken tid som helst under dagen.

För att ansöka om plats till Purmohemmet behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi dokumentet Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet på Purmohemmet fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera i vår serviceguide

Senast uppdaterad 16.12.2020