Sandlunden

Coronavirus

På Sandlunden finns två avdelningar Ellen och Edwin. Det finns 17 platser på Edwin, varav ett parrum. På Ellen finns det 11 platser.

Ett gott liv varje dag

Vi vill att du som boende får en god vård och kan leva ett innehållsrikt och stimulerande liv samt att du får en värdefull och trygg vardag hos oss. Vi tar tillvara dina resurser, beaktar din personliga integritet och stöder din funktionsförmåga. Kunnig och engagerad personal finns på plats dygnet runt.

Som boende får du själv inreda ditt rum med egna möbler, tavlor och annat som du vill ha med dig. Dina anhöriga är välkomna att vara här och umgås med dig när som helst under dygnet. Vi uppskattar anhörigas engagemang i din vård.

Du får egenvårdare som ansvarar för din vård. Ungefär en månad efter att du flyttat in ordnar vi en träff för dig, dina anhöriga, din egenvårdare och sjukskötare/föreståndare. Då gör vi upp en personlig vård- och serviceplan.

En fysioterapeut finns att tillgå och läkaren kommer en gång varje vecka och vid behov tar vi kontakt andra tider per telefon.

Sommartid tillbringar vi mycket tid ute i friska luften. Olika program, som gruppjumpa, bingo, andakter och sångstunder mm. ordnas regelbundet.

För att ansöka om plats till Sandlunden behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi dokumentet "Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre" för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet på Sandlunden fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera i vår serviceguide

Senast uppdaterad 16.12.2021