Pedersheim Selma

Coronavirus

Selma är ett effektiverat serviceboende i Pedersöre för dig som är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Selma finns vid Pedersheim.

Hos oss finns 18 rum. Du bor i eget rum som du själv får inreda med egna möbler så det blir så hemlikt som möjligt. Vanligen har vi läkarrond en gång i veckan och medicinska ärenden kan då diskuteras. Läkaren kan också kontaktas vid akuta situationer.

Genom vårt rehabiliterande arbetssätt vill vi upprätthålla dina funktionsförmågor så länge som möjligt. Goda möjligheter till utevistelse finns i det gröna uterummet och på Sinnenas stig. Vi ordnar regelbundet gruppjumpa där alla kan delta. Vi har också ett gym för handledd och individuell träning.

Evenemang utifrån får en stor plats i verksamheten: du kan t.ex. njuta av sång och musik, du har möjlighet att ta del av församlingarnas verksamhet i matsalen samt att pyssla och spela bingo. Gästföreläsare och evenemang ordnas ofta tillsammans med Dagcenter Lyo.

Anhöriga är välkomna att besöka dig vilken tid som helst under dagen och deras engagemang i vården uppskattas.

För att ansöka om plats till Selma behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För boendet på Selma fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Läs mera i vår serviceguide

Senast uppdaterad 18.10.2021