Långvård

Långvård - långvarig institutionsvård

Långvarig institutionsvård erbjuds personer som
behöver kontinuerlig vård och som inte kan få vård dygnet runt hemma eller i en servicebostad. Långvarig institutionsvård innefattar utöver vård också kost, läkemedel, hygien, klädsel samt tjänster som främjar socialt välbefinnande.

Långvarig institutionsvård ges på åldringshem, vid hälsovårdscentralens bäddavdelningar samt vid olika vård- och sjukhem. Även organisationer och privata företag tillhandahåller service på en institution.

Målsättningen är att var och en ska kunna bo hemma med hjälp av andra tjänster. Man ska anlita institutionsvård då det inte finns andra alternativ. Tjänster som ersätter institutionsvård utvecklas enligt nationella anvisningar.

Principer för äldres institutionsvård föreskrivs i den s.k. äldreomsorgslagen 980/2012.

För att ansöka om plats till långvarig institutionsvård behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för beviljande av boendeplats för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För långvården fakturerar vi en inkomstbaserad långvårdsavgift.

Långvarig institutionsvård ordnas vid följande enheter

Läs mera i vår serviceguide

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 08.08.2019