Purmohemmet

Purmohemmet är ett boende i Pedersöre för dig som behöver långvarig institutionsvård och är i behov av vård och omsorg dygnet runt.

På Purmohemmet finns 18 rum för ordinarie boende samt 2 platser för intervallvård. Hos oss bor du i ett eget rum, som du själv får inreda. Du omges dygnet runt av kunnig personal som känner dig och dina behov.

En kort tid efter att du fått din plats ordnas ett samtal tillsammans med dig och dina anhöriga. Målet är att vi ska lära känna varandra för att kunna skapa ett gott samarbete. Vi uppskattar mycket anhörigas engagemang och delaktighet i vården och dina anhöriga är välkomna att besöka dig vilken tid som helst under dagen.

Hos oss på Purmohemmet får du god vård och vi strävar till att möta ett ökat behov av omsorg, tillsyn och trygghet. Vår målsättning är att din egen funktionsförmåga skall upprätthållas så långt som möjligt samt att du skall känna dig betydelsefull och välmående. Vi erbjuder dig individuell omvårdnad i en lugn och trygg atmosfär.

Vår läkare kommer på ”rond” en gång varannan vecka men vid behov tar vi kontakt när som helst. Det går bra att bo kvar vid Purmohemmet även vid livets slutskede.

För att ansöka om plats till Purmohemmet behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för beviljande av boendeplats för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För långvårdsboende på Purmohemmet fakturerar vi en inkomstbaserad långvårdsavgift.

Läs mera i vår serviceguide

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 19.05.2018