Hemrehabilitering

Coronavirus

Rehabilitering i hemmet kan ordnas för hemmaboende äldre, oavsett om du har hemvård eller inte.

Med förebyggande hemrehabilitering vill vi stödja din funktionsförmåga och ditt välbefinnande vilket främjar hemmaboendet. Vi vill nå dig som känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet när du ska utföra vardagliga aktiviteter, eller behöver stöd med fortsatt träning efter avdelningsvistelse p.g.a. sjukdom. I teamet finns ergoterapeuter och fysioterapeuter. 

En individuell rehabiliteringsplan görs utifrån dina personliga målsättningar. 

Ett kartläggande hembesök och eventuell uppföljning är avgiftsfritt. 

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 22.09.2021