Hemvård

Coronavirus

Hemvården stöder dig och dina möjligheter att bo hemma och klara dig i vardagen trots sjukdomar och nedsättningar i funktionsförmågan. Vi stöder dig att förstärka dina egna resurser och din egen aktivitet i hemmet. Dina närstående uppmuntras att delta i vården och omsorgen.

För att få hemvård behöver du eller dina närstående kontakta servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov. Ifall du beviljas hemvård gör vi en vård- och serviceplan tillsammans med dig och dina närstående och hemvårdsledaren gör ett service- och avgiftsbeslut. Därefter utsers en egenvårdare åt dig. Vi följer uppgjorda kriterier vid beviljandet av hemvård för att säkerställa en rättvis och jämlik behandling.

Hemvården består av både hemservice och hemsjukvård.

Hemservicens närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare hjälper med vardagliga sysslor och personliga funktioner, t.ex. daglig hygien, badning, på- och avklädning, hjälp vid måltiden eller klädvård. Närvårdaren delar också medicin och sköter sårvård, ger injektioner och andra vårdåtgärder. Hemservicens verksamhet sker alla dagar dygnet runt enligt uppgjort service- och avgiftsbeslut.

Hemsjukvårdens sjukskötare hjälper dig då du p.g.a. sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte kan besöka hälsovårdscentralen för vård. Sjukskötaren sköter bl.a. om blodprov, injektioner, stygnborttagning, sårvård, skötsel och uppföljning av medicinering. Dessutom sköter sjukskötaren bl.a. om smärtlindring med smärtpump, medicin med i.v. dropp samt vård i livets slutskede tillsammans med cancerskötaren. V.b. kan också läkaren göra hembesök.

Hemsjukvård ordineras av läkare och ges till dig i hemmet på ett planerat och överenskommet sätt. Verksamheten sker alla dagar i veckan kl. 8 - 21. Besöken kan vara tillfälliga eller regelbundet återkommande besök enligt uppgjort service- och avgiftsbeslut.
Hemsjukvården är avsedd för personer över 18 år.

Avgifter

Avgifterna för regelbunden hemvård uträknas enligt antalet besök och dina inkomster. Avgiften framgår i ditt service- och avgiftsbeslut. Vi fakturerar tillfällig hemservice enligt åtgången tid. För tillfällig hemsjukvård fakturerar vi en besöksavgift.

Optimeringscentret

Hemvården har ett optimeringscenter som planerar hemvårdens klientbesök enligt klientens behov. Mera information finns på sidan Optimeringscenter. Kontakta Optimeringscentret om eventuella ändringar i dagliga besök. Mera information finns på portalsidan Ändringar/annulleringar.

Läs mera

Senast uppdaterad 04.06.2020