Hemvård

Om du är över 65 år och p.g.a nedsatt funktionsförmåga inte längre kan använda öppna vårdens tjänster kan du ansöka om hemvård. Personer över 18 år med specialbehov kan också ansöka om hemvård. 

Hemvården stöder dig och dina möjligheter att bo hemma och klara dig i vardagen trots sjukdomar och nedsättningar i funktionsförmågan. Vi stöder dig att förstärka dina egna resurser och din egen aktivitet i hemmet. Dina närstående uppmuntras att delta i vården och omsorgen.

Hemvården består av både hemservice och hemsjukvård. Hemvård ordnas som kommunal verksamhet, med stöd av servicesedlar eller som momsfria tjänster. Kommunal service innebär att servicen ordnas via social- och hälsovårdsverket och du faktureras för tjänsten via dem. En servicesedel betyder att du som klient får en ”betalningssedel”, som motsvarar det värde som social- och hälsovårdsverket bestämt enligt gällande klientavgifter. Med servicesedeln betalar du den privata serviceproducent, som du valt från en lista. Utöver servicesedeln kan du som klient även faktureras en självriskandel av den privata serviceproducenten. Med momsfria tjänster kan du som klient själv välja hemvårdsproducent från en lista och betala med eller utan servicesedel.

För att få hemvård behöver du eller dina närstående kontakta servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov. Läs mera på sidan Hur ansöker du om hemvård

Senast uppdaterad 09.09.2020