Ändringar och annulleringar

Då du eller dina närstående vill ändra antalet besök i vård- och serviceplanen ska du eller dina närstående kontakta hemvårdsledaren.

Ifall du som hemvårdskund behöver annullera ett dagligt besök eller ett besök har uteblivit ska du ringa till optimeringscentret kl. 8 - 22.

Vi vill att du meddelar annulleringar i god tid. Annulleringar till helg eller kväll ska du meddela redan på dagen till optimeringscentret.

Annullering av din matportion

Det är viktigt att du annullerar din matportion om du inte är hemma och inte behöver portionen. Kontakta servicehandledaren.

Annullering av trygghetstelefon

Ring till servicehandledaren. 

Avgifter

Senast uppdaterad 20.10.2020