Avgifter och patientfakturering

Avgifterna för regelbunden hemvård uträknas enligt antalet besök och dina inkomster. Avgiften framgår i ditt service- och avgiftsbeslut. 

Tillfällig service debiteras enligt fastställd avgift. För tillfällig hemsjukvård fakturerar vi en besöksavgift. Eventuella läkarbesök debiteras skilt.

Stödtjänsterna debiteras skilt.

Avgifterna justeras regelbundet. 

Lagar och förordningar

Hemvårdens avgifter regleras av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovård (734/1992) och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992). 

Senast uppdaterad 30.09.2020