Jakobstads hemvård

Jakobstads hemvård är indelad i sju team. Varje team har en ansvarig sjukskötare, närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare. Ett av teamen sköter endast klienter med funktionshinder och/eller psykisk ohälsa i hela Jakobstad (team 2) och i team ALVA arbetar enbart sjukskötare. Utöver dessa team finns det i Jakobstad också en nattpatrull och ett poolteam, som arbetar i hela Jakobstad. 

ALVA-teamets sjukskötare fungerar över hela verksamhetsområdet och sköter främst hemvårdens tillfälliga klienter. Teamet tar hand om bl.a. smärtlindring med hjälp av smärtpump, delegerad intravenös medicinering. Vård av palliativa klienter sker i samarbete med organisationens palliativa enhet. Under kvällar och veckoslut har ALVA teamet ansvar över hela verksamhetsområdet. 

Teamen startar från SeniorCentret. 

Ny klient: kontakta servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov

Om du sen tidigare inte har hemvård, men nu funderar på hemvård kontaktar du eller dina närstående servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov. 

Servicehandledning Helmi
Nya klienter och hemvårdens stödtjänster

Jakobstad
SeniorCenter
Runebergsgatan 9, 68601 Jakobstad

Nykarleby
Nykarleby välfärdscentral
Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby

Telefontider
Säkrast vardagar kl. 8:30 - 11:30

Nuvarande klient: kontakta hemvårdsledaren eller sjukskötaren i ditt team

Om du redan är hemvårdsklient kan du kontakta hemvårdsledaren eller sjukskötaren i ditt eget team. Kontakten kan gälla den service du får, din vård eller ändringar och annulleringar

Hemvårdsledare

Ann-Christine Norrbäck
Hemvårdsledare
Personalansvar för följande områden
- Jakobstads hemvård team 2, 3 och 4 samt Alva-jourteam

Veera Degerman
Hemvårdsledare
Klientansvar för områden
- Jakobstads hemvård team 1, 5 och 6

Anu Kujala
Hemvårdsledare
Personalansvar för följande områden
- Jakobstads hemvård team 1, 5 och 6

Mia Åby
Hemvårdsledare
Klientansvar för följande områden
- Jakobstads hemvård team 2, 3 och 4 samt Alva-jourteam

 

Sjukskötare

Sjukskötare, Team 1
Sjukskötare
Jakobstads hemvård

Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontider
Måndag - fredag kl. 12 - 13

Sjukskötare, Team 2
Sjukskötare
Jakobstads hemvård

Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontider
Måndag - fredag kl. 12 - 13

Sjukskötare, Team 3
Sjukskötare
Jakobstads hemvård

Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontider
Måndag - fredag kl. 12 - 13

Sjukskötare, Team 4
Sjukskötare
Jakobstads hemvård

Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontider
Måndag - fredag kl. 12 - 13

Sjukskötare, Team 5
Sjukskötare
Jakobstads hemvård

Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontider
Måndag - fredag kl. 12 - 13

Sjukskötare, Team 6
Sjukskötare
Jakobstads hemvård

Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontider
Måndag - fredag kl. 12 - 13

 

Senast uppdaterad 04.11.2020