Kommunal hemvård

För att få kommunal hemvård behöver du uppfylla vissa kriterier. Du eller dina närstående kontaktar servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov. Läs mera på sidan Hur ansöker du om hemvård

Kommunal hemvård består av både hemservice och hemsjukvård och ordnas av social- och hälsovårdsverket. Du faktureras för tjänsten via social- och hälsovårdsverket. 

Hemservicens närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare hjälper med vardagliga sysslor och personliga funktioner, t.ex. daglig hygien, badning, på- och avklädning, hjälp vid måltiden eller klädvård. Närvårdaren delar också medicin och sköter sårvård, ger injektioner och andra vårdåtgärder. Hemservicens verksamhet sker alla dagar dygnet runt enligt uppgjort service- och avgiftsbeslut.

Hemsjukvårdens sjukskötare hjälper dig då du p.g.a. sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte kan besöka hälsovårdscentralen för vård. Sjukskötaren sköter bl.a. om blodprov, injektioner, stygnborttagning, sårvård, skötsel och uppföljning av medicinering. Dessutom sköter sjukskötaren bl.a. om smärtlindring med smärtpump, medicin med i.v. dropp samt vård i livets slutskede tillsammans med cancerskötaren. V.b. kan också läkaren göra hembesök.

Hemsjukvård ordineras av läkare och ges till dig i hemmet på ett planerat och överenskommet sätt. Verksamheten sker alla dagar i veckan kl. 8 - 21. Besöken kan vara tillfälliga eller regelbundet återkommande besök enligt uppgjort service- och avgiftsbeslut.
Hemsjukvården är avsedd för personer över 18 år.

Info om bl.a. avgifter och fakturering, ändringar och annulleringar samt optimeringen hittar du på hemvårdens startsida

Läs mera

Dokument

Du kan lyssna till dokumenten eller öppna dem som pdf

Senast uppdaterad 20.10.2020