Larsmo hemvård

Larsmo har ett team och har sina utrymmen vid välfärdsstationen Equity. I teamet finns en ansvarig sjukskötare, en sjukskötare och närvårdare. Sjukskötare jobbar endast vardagar. Vid behov sköter Jakobstads nattpatrull de klienter som behöver vård nattetid. 

Ny klient: kontakta servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov

Om du sen tidigare inte har hemvård, men nu funderar på hemvård kontaktar du eller dina närstående servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov. 

[contact_information,name="Servicehandledning",id=159,details=Name-Designation-AdditionalInformation-Phone-MobilePhone-Email]

Nuvarande klient: kontakta hemvårdsledaren eller sjukskötaren i ditt team

Om du redan är hemvårdsklient kan du kontakta hemvårdsledaren eller sjukskötaren i ditt eget team. Kontakten kan gälla den service du får, din vård eller ändringar och annulleringar.

Hemvårdsledare

Eva Nystedt
Hemvårdsledare
Ansvarsområde
- Bennäs och Purmo
- Larsmo

Telefontid
Vardagar kl. 9 - 11


Sjukskötare

Sjukskötare, Larsmo hemvård
Sjukskötare
Ansvarsområde
Nuvarande hemvårdsklienter i Larsmo

Telefontid
Måndag - fredag kl. 12 - 13

 

Senast uppdaterad 07.10.2020