Momsfri hemvård

Då du beviljats hemvård kan du välja att anlita hemvårdsproducenter som ger momsfria tjänster, du betalar då med eller utan servicesedel. 

Hemvård som momsfri tjänst

Du har rätt till socialservice utan moms ifall det har konstaterats att du inte klarar av vardagen utan hjälp.

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, handikapp, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Servicen kan vara till exempel hemservice, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden. 

Med stödservice inom hemservicen avses t.ex. måltids-, klädvårds-, bad-, städ-, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge. 

Du tar själv kontakt med godkända producenter som ger momsfri socialservice då du vill köpa service. Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. I samband med serviceavtalet gör representanten för företaget som producerar servicen upp en serviceplan tillsammans med dig. Ur denna framgår hurudan service du behöver och hur ofta. Inom handikappomsorgen fattar servicehandledningen beslut om klientens behov av personlig hjälp i de fall där servicesedel används.

Då ovannämnda kriterier uppfylls kan företaget fakturera klienten den givna servicen utan moms. Momsandelen av priset är 24 %. Klienten kan därtill deklarera hushållsavdraget i sin skattedeklaration.

Senast uppdaterad 09.09.2020