Momsfria tjänster

Ifall du är i behov av hemservice eller stödtjänster inom hemservicen så finns det möjlighet att köpa tjänsterna momsfritt av godkända serviceproducenter. Länk till förteckningen över serviceproducenterna finns längst ned på sidan. 

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, handikapp, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behovet. Med stödservice inom hemservicen avses t.ex. måltids-, klädvårds-, bad-, städ-, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge. 

Du eller din anhörig tar själv kontakt med godkända företag då du vill köpa momsfri service. Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. I samband med detta gör företagets representant också upp en serviceplan tillsammans med dig. Ur denna framgår hurudan service du behöver och hur ofta.

Då serviceavtalet görs, utreder företagets representant att din förmåga är nedsatt genom att du uppvisar ett läkarintyg eller annat dokument. 

Då ovannämnda kriterier uppfylls kan företaget fakturera dig för den givna servicen utan moms. Momsandelen av priset är 24 %. Du kan deklarera avgifterna som hushållsavdrag i din skattedeklaration.

Är du serviceproducent?

Senast uppdaterad 18.11.2020