Nykarleby hemvård

Nykarleby hemvård är indelat i tre områden: Nykarleby centrum, Munsala och Jeppo. Nykarleby centrum består av tre team och har sina utrymmen på Jeansborgsvägen 1 B. Munsala består av ett team, som har sina utrymmen på Södra Munsalavägen 113.  Jeppo består av ett team, som har sina utrymmen på Jungarvägen 27. Alla hemvårdsteam har en ansvarig sjukskötare och i teamen jobbar även närvårdare och hemhjälpare. Sjukskötarna arbetar vardagar medan närvårdarna och hemhjälparna arbetar alla dagar i veckan kl. 07 - 22. I Nykarleby arbetar även närvårdare kl. 21:30 - 07 och sköter de klienter som behöver vård nattetid.

Ny klient: kontakta servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov

Om du sen tidigare inte har hemvård, men nu funderar på hemvård kontaktar du eller dina närstående servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov. 

[contact_information,name="Servicehandledning",id=159,details=Name-Designation-AdditionalInformation-Phone-MobilePhone-Email]

Nuvarande klient: kontakta hemvårdsledaren eller sjukskötaren i ditt team

Om du redan är hemvårdsklient kan du kontakta hemvårdsledaren eller sjukskötaren i ditt eget team. Kontakten kan gälla den service du får, din vård eller ändringar och annulleringar.

Hemvårdsledare

Åsa Lill
Hemvårdsledare
Klientansvarsområde
- Nykarleby hemvård

Emilia Blom
Hemvårdsledare
Klientansvarsområde
- Nykarleby hemvård

Sjukskötare

Sjukskötare, Nykarleby hemvård
Sjukskötare
Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontid
Måndag - fredag kl. 12:30 - 13:30

Sjukskötare, Team Centrum
Sjukskötare
Nykarleby hemvård
Telefontid
Måndag - fredag kl. 12:30 - 13:30

Sjukskötare, Team Östra
Sjukskötare
Nykarleby hemvård
Telefontider
Måndag - fredag kl. 12:30 - 13:30

Sjukskötare, Team Västra
Sjukskötare
Nykarleby hemvård
Telefontider
Måndag - fredag kl. 12:30 - 13:30

Sjukskötare, Team Jeppo
Sjukskötare
Nykarleby hemvård
Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontid
Måndag - fredag kl. 12 - 14

Sjukskötare, Team Munsala
Sjukskötare
Nykarleby hemvård
Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontider
Måndag - fredag kl. 12 - 14

 

 

Senast uppdaterad 07.10.2020