Optimeringscenter

Hemvården har ett optimeringscenter som planerar hemvårdens klientbesök enligt klientens behov.

Optimering betyder att vårdbesöken fungerar så bra och effektivt som möjligt med rätt vårdare till rätt klient på rätt tid.

Ifall du som klient behöver ändra/annullera ett besök ska du kontakta enligt sidan ändringar/annulleringar.

Avgifter

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 09.06.2020