Optimeringscenter

Hemvårdens optimeringscenter planerar via ett dataprogram besök till hemvårdens klienter enligt klienternas behov och till rätt vårdare. 

Ifall du som klient behöver ändra/annullera ett besök ska du kontakta enligt sidan ändringar/annulleringar.

Senast uppdaterad 30.09.2020