Pedersöre hemvård

Pedersöre är indelat i två områden: Bennäs och Esse. Bennäs hemvård har sina utrymmen i Bennäs på Vasavägen 1. Esse hemvård har sina utrymmen på Bärklarsvägen 3 i Ytteresse. Alla hemvårdsteam har en ansvarig sjukskötare, närvårdare, hemvårdare och hemhjälpare. I Pedersöre jobbar alla sjukskötare vardagar. Vid behov sköter Jakobstads eller Nykarlebys nattpatruller de klienter som behöver vård nattetid.

Ny klient: kontakta servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov

Om du sen tidigare inte har hemvård, men nu funderar på hemvård kontaktar du eller dina närstående servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov. 

Nuvarande klient: kontakta hemvårdsledaren, närvårdaren eller sjukskötaren i ditt team

Om du redan är hemvårdsklient kan du kontakta hemvårdsledaren eller sjukskötaren i ditt eget team. Kontakten kan gälla den service du får, din vård eller ändringar och annulleringar.

Bennäs

Eva Nystedt
Hemvårdsledare
Ansvarsområde
- Bennäs och Purmo
- Larsmo

Telefontid
Vardagar kl. 9 - 11

Sjukskötare, Bennäs hemvård
Sjukskötare
Bennäs hemvård

Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontid
Måndag - fredag kl. 12 - 14
Teamtelefoner
044 403 8504 (Bennäs)
044 403 8321 (Purmo)

Närvårdare, Bennäs hemvård
Närvårdare
Bennäs hemvård

Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontid
Måndag - fredag kl. 7 - 22
Teamtelefoner


Esse

Josefine Ehnström
Hemvårdsledare
Ansvarsområde
- Team Esse

Telefontid
Vardagar kl. 9 - 11

Sjukskötare, Esse hemvård
Sjukskötare
Esse hemvård

Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontid
Måndag - fredag kl. 12 - 14
Teamtelefoner

Närvårdare, Esse hemvård
Närvårdare
Esse hemvård

Ansvarsområde
- Nuvarande klienter

Telefontid
Måndag - fredag kl. 7 - 22
Teamtelefoner

 

Senast uppdaterad 29.12.2020