Privat hemvård med servicesedel

Då du beviljats hemvård kan du som klient välja att anlita privata hemvårdproducenter. Du betalar då med en servicesedel, som beviljas av servicehandledarna.

Tillfällig och regelbunden hemvård med stöd av servicesedel

Tillfällig och regelbunden hemvård kan beviljas med servicesedel åt klienter över 65 år, som skrivs ut från sjukhuset och har tillfälligt nedsatt funktionsförmåga p.g.a. sjukdom. Även för andra behov kan det ordnas hemvård med hjälp av servicesedel. 

Hemvård som ordnas med servicesedel förutsätter att servicehandledaren har

  • bedömt servicebehovet och att kriterierna för hemvård uppfylls
  • utarbetat en vård- och serviceplan
  • fastställt innehåll och omfattning av servicen med klienten och vid behov med en anhörig.

Tillfällig hemvård beviljas för 2 - 6 veckor eller vid behov även för kortare tid. Om behovet kvarstår efter 6 veckor ordnas kommunal hemvård åt klienten eller så ordnar klienten service med privat hemvård.

Sedelns värde är 30 euro/timme.

För att få privat hemvård behöver du eller dina närstående kontakta servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov. Läs mera på sidan Hur ansöker du om hemvård

Info om bl.a. avgifter och fakturering, ändringar och annulleringar samt optimeringen hittar du på hemvårdens startsida

Är du serviceproducent?

  • Läs mera på våra sidor Servicesedlar, som är riktade till serviceproducenterna. 
Senast uppdaterad 09.09.2020