Privat hemvård med servicesedel

Då du beviljats hemvård kan du som klient välja att anlita privata serviceproducenter. Du betalar då servicen delvist eller helt med en servicesedel, som beviljas av servicehandledaren.

Tillfällig och regelbunden hemvård med stöd av servicesedel

Tillfällig och regelbunden hemvård kan beviljas med servicesedel åt klienter över 65 år, som skrivs ut från sjukhuset och har tillfälligt nedsatt funktionsförmåga p.g.a. sjukdom. Även för andra behov kan det ordnas hemvård med hjälp av servicesedel. 

Hemvård som ordnas med servicesedel förutsätter att servicehandledaren har

  • bedömt servicebehovet och att kriterierna för hemvård uppfylls
  • utarbetat en vård- och serviceplan
  • fastställt innehåll och omfattning av servicen med klienten och vid behov med en anhörig.

Tillfällig hemvård beviljas för 2 - 6 veckor eller vid behov även för kortare tid.

Innan den beviljade tillfälliga hemvården tar slut görs en ny bedömning av vård- och servicebehovet och klienten har möjlighet att fortsätta med regelbunden hemvård med stöd av servicesedel eller att gå över till kommunal hemvård. 

Tillfälliga hemvårdens sedelvärde varierar enligt veckodag och tid på dygnet. Regelbundna hemvårdens sedelvärde är inkomstrelaterad. 

För att få hemvård behöver du eller dina närstående kontakta servicehandledaren, som utreder ditt service- och vårdbehov. Läs mera på sidan Hur ansöker du om hemvård

Som klient har du rätt att vägra ta emot en servicesedel. I sådana fall måste kommunen ordna med tjänster på annat sätt. Som klient kan du inte heller ovillkorligen kräva en servicesedel. 

Allmän info om hemvårdens avgifter och fakturering, ändringar och annulleringar samt optimeringen hittar du på hemvårdens startsida

Är du serviceproducent?

  • Läs mera på våra sidor Servicesedlar, som är riktade till serviceproducenterna. 
Senast uppdaterad 22.03.2021