Lilla Fridolf

Coronavirus

Lilla Fridolf är en intervallavdelning med 15 platser på Pedersheim i Pedersöre.

Intervallperiodens längd och tiden hemma mellan perioderna bestäms enligt kartlagt vårdbehov.

Under intervallperioden har du eget rum med wc. För duschning finns ett allmänt duschrum. Under din vistelse på enheten tvättar personalen dina kläder.

Dina anhöriga är välkomna att besöka dig när de vill under intervallperioden. Anhörigas engagemang i vården uppskattas.

Du i centrum

Med rehabiliterande vård vill vi stöda och uppmuntra dig till självständighet i dagliga aktiviteter. Vi gör upp en vårdplan och individuellt träningsprogram för dig. Vi vill stärka ditt hemmaboende en tid framöver både med fysisk och socialrehabilitering.

Du äter tillsammans med de andra klienterna vid ett gemensamt bord. Där läser vi också tidningar högt, diskuterar aktuella ämnen, spelar spel och sjunger tillsammans.

Rehabiliteringshandledaren ordnar rehabiliteringstimmar i gymmet på Pedersheim, individuell rehabilitering och jumpastunder på avdelningen. Du kan också delta i de gemensamma aktiviteterna på Pedersheim, som vi och olika gäster ordnar flera gånger i veckan. Utevistelse hör också till dagsprogrammet alltid när det är möjligt.

Förutom att intervallperioden stöder hemmaboende, erbjuder den också omväxling och en andningspaus i vardagen för närståendevårdare, anhöriga och för dem som deltar i intervallperioden.

För att ansöka om plats till Lilla Fridolf behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till SAS-gruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi pdf-dokumentet: Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För intervallvårdsboende på Lilla Fridolf fakturerar vi en dygnsavgift.

Läs mera

Lyssna till dokumentet eller öppna som pdf.

Senast uppdaterad 20.10.2020