Pedersheim Lilla Fridolf

Coronavirus

Lilla Fridolf Pedersheim är en intervallenhet med 15 platser i Pedersöre Bennäs.

Intervallperioden stöder hemmaboende. Samt erbjuder den också omväxling och en andningspaus i vardagen för närståendevårdare, anhöriga och för dem som deltar i intervallperioden. Intervallperiodens längd och tiden hemma mellan perioderna bestäms enligt kartlagt vårdbehov.

Under intervallperioden har du eget rum med wc. Rummet är möblerat med säng, nattduksbord och tv. Du äter tillsammans med de andra klienter vid ett gemensamt bord. Där läser vi också tidningar högt, diskuterar aktuella ämnen, spelar spel och sjunger tillsammans. Vi respekterar självbestämmanderätten fast vi uppmuntrar klienterna till gemensamma aktiviteter på enheten.

Dina anhöriga är välkomna att besöka dig när de vill under intervallperioden. Men samtidigt är det viktigt för närståendevårdaren att passa på att vila för att orka fortsätta vården där hemma.

Med rehabiliterande vård vill vi stöda och uppmuntra dig till självständighet i dagliga aktiviteter. Vi gör upp en individuell vårdplan. Vi vill stöda ditt hemmaboende både med fysisk rehabilitering och social stimulans.

Tillsammans med Lilla Fridolfs personal ordnar husets rehabiliteringshandledare individuell rehabilitering och jumpastunder på enheten Du kan också delta i de gemensamma aktiviteterna på Pedersheim, som vi och olika gäster ordnar. Utevistelse hör också till dagsprogrammet alltid när det är möjligt.

För att ansöka om plats till Lilla Fridolf behöver du eller dina anhöriga fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till SAS-gruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi pdf-dokumentet: Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

Avgifter

För intervallvårdsboende på Lilla Fridolf fakturerar vi en dygnsavgift.

Läs mera

Lyssna till dokumentet eller öppna som pdf.

Senast uppdaterad 16.12.2021