Närståendevård, över 65 år

Coronavirus

Närståendevård innebär att en anhörig eller en annan närstående person vårdar en äldre, handikappad eller sjuk person i hemmet. Stödet för närståendevård riktar sig till dig som dagligen har behov av vård och omsorg i dina personliga funktioner eller att du merparten av dygnet har ett omfattande vård- och omsorgsbehov.

Stöd för närståendevård beviljas inte åt dig som främst har behov av hjälp i ärenden utanför hemmet och hemvårdssysslor.

I bedömningen beaktas

  • funktionsförmåga och hjälpbehov
  • regelbundenheten i vården
  • hemmiljön
  • vårdgivarens resurser

Närståendevård består av

  • uppgörande av vård- och serviceplan samt avtal med kommunen, tidsbundet eller tillsvidare
  • nödvändiga tjänster till den vårdbehövande
  • vårdarvode, ledighet samt tjänster som stöder närståendevårdaren
  • utbildning till närståendevårdaren i hantering av hjälpmedel, ergonomiska arbetsställningar och hantering av svåra situationer

Stöd för närståendevård ansöker du med ansökningsblanketten för närståendevård. Bifoga läkarintyg eller motsvarande intyg. Vid behandlingen av ansökan gör vi ett hembesök hos vårdtagaren.

Avgifter

Kartläggningen är avgiftsfri.

Beslut om stöd för närståendevård grundar sig på

Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pensionsskydd.

Läs mera

Senast uppdaterad 30.04.2020