SeniorCenter - stöd för äldre

Coronavirus

Då du behöver ordna social-, vård- eller stödtjänster för äldre får du hjälp vid SeniorCentret. Vi hjälper dig att hitta rätt service och vårdform.

Vid SeniorCentret jobbar servicehandledare, hemvård, närståendevård, hemvårdsledare, seniorhandledare, placeringskoordinator och socialarbetare.

Vid ingången från Runebergsgatan finns en infodisk med servicesekreterare, som hjälper dig att hitta rätt personal för ditt behov. Vid infopunkten kan du och dina anhöriga få information om service för äldre i hela vårt samarbetsområde. Infopunkten har också broschyrer om olika tjänster.

Parkering

För småärenden upp till 30 minuter kan du parkera utanför SeniorCentret, kom ihåg att det krävs parkeringsbricka. För längre ärenden måste du parkera längre bort, t.ex. på Maria Malms avgiftsbelagda parkering mellan Köpmansgatan och Stationsgatan, se karta.

Välkommen!

Senast uppdaterad 03.06.2021