Servicehandledning Helmi

Coronavirus

Servicehandledning Helmi erbjuder information och handledning om service och tjänster som finns till för dig som är äldre.

Vi vill möjliggöra hemmaboende i ditt eget hem. Då det på grund av sjukdom eller ålder blir problem att klara vardagen ger servicehandledningen Helmi information om tjänster och serviceformer, som underlättar vardagen och stöder ditt fortsatta hemmaboende.

Äldreomsorgen erbjuder stödtjänster, t.ex. matservice och trygghetstelefon, men också serviceformerna hemvård, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Vi kartlägger dina behov tillsammans med dig. Med kartläggningen som bas gör vi sen upp en vård- och serviceplan tillsammans med dig. Den service och de stödtjänster som erbjuds dig är anpassade och skräddarsydda enligt dina behov. I vår kartläggning använder vi oss av kartläggningsinstrumentet RAI för att få en så objektiv kartläggning som möjligt.

Avgifter
Kartläggningen är avgiftsfri, men vi fakturerar stödtjänster och serviceformer enligt fastställd prissättning. 

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

Vi är tre servicehandledare som svarar på dina frågor och ger information. 
Våra kontaktuppgifter finns i vänstra kanten.

 

Senast uppdaterad 26.03.2020