Servicehandledning Helmi

Coronavirus

 

Servicehandledning Helmi erbjuder information och handledning om service och tjänster som finns till för dig som är äldre och bor hemma. 

Då det på grund av sjukdom eller ålder uppstår problem att klara vardagen ger servicehandledningen Helmi information om tjänster och serviceformer som kan erbjudas dej som underlättar  din vardag och stöder ditt fortsatta hemmaboende. Vi vill möjliggöra ett fortsatt tryggt hemmaboende.

Äldreomsorgen erbjuder stödtjänster, t.ex. matservice och trygghetstelefon, men också serviceformerna hemvård, hemsjukvård och hemrehabilitering. Du kan också erhålla service med stöd av servicsedel för kortvarigare behov, max 6 veckor.

Vi kartlägger dina behov tillsammans med dig. Med kartläggningen som bas gör vi sen upp en vård- och serviceplan tillsammans. Den service och de stödtjänster som erbjuds dig är anpassade och skräddarsydda enligt dina behov. I vår kartläggning använder vi oss av kartläggningsinstrumentet RAI för att få en så objektiv kartläggning som möjligt. 

Avgifter
Kartläggningen är avgiftsfri, men vi fakturerar stödtjänster och serviceformer enligt fastställd prissättning. 

Läs mera

 

Senast uppdaterad 20.10.2020