Omändringsarbete i bostad

Coronavirus

För att stödja ditt fortsatta boende hemma kan du, om det behövs, ansöka om ändringsarbeten i bostaden enligt socialvårdslagen (anvisningar). Du kan ansöka om småskaliga utrustnings-, reparations- och ändringsarbeten i din bostad. Kan t.ex. vara borttagning av trösklar, montering av stödhandtag och mindre ramper.

För att utreda möjligheten till omändringsarbeten i bostaden gör du en ansökan till seniorhandledaren, som kartlägger och utreder. Ansökan görs på pdf-blanketten "Ansökan om ändringsarbete i bostaden enligt socialvårdslagen". 

Stödet beviljas enligt prövning, du ska vara över 65 år och bostaden ska vara din egen. Vid kartläggningen beaktas dina inkomster, övrig förmögenhet men också dina förutsättningar att fortsätta bo i bostaden om ändringsarbeten görs. 

Avgifter
Kartläggningen är avgiftsfri och leder alltid till ett beslut. Stödets storlek framgår i beslutet. 

Den primära målsättningen är att du själv eller dina anhöriga reparerar och rustar upp bostaden för att motsvara dina behov och din funktionsförmåga. En undermålig bostad medför inte ökade möjligheter till en kommunal boendeplats. För detta krävs att vårdbehovet är omfattande och att hemvårdens insatser inte längre täcker ditt behov. 

Läs mera

 

Senast uppdaterad 20.10.2020