Socialt arbete, äldre

Coronavirus

De äldres socialarbetare hjälper dig med sociala problem och stöder i andra svåra livssituationer.

Socialarbetaren ger rådgivning och handledning, utreder problemsituationer och söker alternativ till olika lösningar tillsammans med dig, dina anhöriga samt med andra samarbetsparners. Du kan också kontakta i ärenden gällande personliga ekonomiska stöd och/eller förmåner. Dessa kan t.ex. vara fpa:s stöd och ansökan om intressebevakning. Syftet är att klargöra att grunderna för trygghet i åldrandet (t.ex. ekonomin, förmåner, tjänster) är optimala.

Avgifter
Socialarbetarnas tjänster är avgiftsfria.

Blanketter

Du kan lyssna till blanketterna eller öppna dem som pdf.

Läs mera

 

Senast uppdaterad 20.10.2020