Vårdplanering SAS

Coronavirus

Din vård inom äldreomsorgen planeras av en vårdplaneringsgrupp, den s.k. SAS-gruppen. SAS betyder utreda, bedöma och placera och kommer från finskans seuraa, arvioi och sijoita.

SAS-gruppen består av placeringskoordinator, socialarbetare, seniorhandledare och sjukskötare. Vid behov konsulteras geriatriker. Gruppen gör en så noggrann och mångprofessionell kartläggning av ditt vårdbehov och livssituation som möjligt.

SAS-gruppen utreder servicemöjligheterna enligt de behov och resurser du har som klient. Vi stärker möjligheterna till ett forsatt självständigt boende med hjälp av hemvårdens stödjande, aktiverande och rehabiliterande insatser. Som första alternativ utreder vi alltid möjligheter till ett ökat stöd i det egna hemmet. Tanken är att du som äldre ska få effektiverad hemvård i ditt eget hem. Innebär att stödet i ditt hem är omfattande och baserar sig på flera besök om dagen, även nattpatrull. Då vi inte längre kan erbjuda hemvårdens stödjande insatser i den omfattning som skulle krävas så utreder vi möjligheten till annat boende.

Annat boende

Vi börjar utreda behovet av annat boende/intervall då du eller dina anhöriga gör en ansökan på vår pdf-blankett "Ansökan om boende och intervallvård". Ansökan sänds till SAS-gruppen varefter en kartläggningsprocess startar, den utgör sen grunden för det beslut som tas.

Vi kartlägger behovet av vårdplats så omfattande som möjligt. Som kartläggningsinstrument använder SAS-gruppen bl.a. RAI instrumentet. Det ger en objektiv kartläggning av vårdbehovet. För att få rätt beslut så gör vi hembesök vid behov, vi diskuterar med dig som ansöker, dina anhöriga och även med hemvården och minnesrådgivningen.

De vård- och omsorgsbehov som framkommit i kartläggningen speglar vi mot uppgjorda kriterier för beviljande av boendeplats. En bristfällig egen bostad utgör inget kriterie för beviljande av boendeplats (pdf-dokument). Ifall du vägrar att ta emot erbjudna stöd såsom hemvård, stödtjänster eller hjälpmedel kan vi inte heller erbjuda annat boende.

Om kartläggningen visar att du inte längre klarar av ett eget boende trots hemvårdens stöd så erbjuder vi dig en boendeplats så snart det finns möjlighet till en sådan. Efter att vi erbjudit dig en plats så har du och dina anhöriga fem dagars betänketid. Ifall du inte tar emot platsen så förfaller ansökan och du måste göra en ny ansökan då du är beredd att flytta till erbjuden boendeplats.

Avgifter

Kartläggningen är avgiftsfri.

Läs mera 

Senast uppdaterad 08.04.2021