Veteraner

Coronavirus

Frontveteraner

Statskontoret ersätter rehabilitering av frontveteraner och ansökningsblanketten får du från våra hvc-mottagningar. Läkarintyg behöver inte bifogas. 

Har du frågor om rehabilitering för frontveteraner kan du kontakta på tfn (06) 786 3570. 

Frontveteraner kan beviljas

  • Rehabiliteringskurser, 10 - 14 dygn vid Härmä Rehab Center eller Nykarleby sjukhem.
  • Öppen rehabilitering, fysioterapi i öppen vård, fysioterapi i hemvård, samt fotvård.
  • Ledd vattengymnastik vid Jakobstads simhall onsdagar kl. 9:30, anmälan på platsen.

Städservice för krigsinvalider

Idag erbjuder vi städservice endast åt krigsinvalider, vilkas invaliditetsgrad överstiger 10 %.

Vi erbjuder städservicen i form av servicesedlar som du får via seniorhandledaren. Städningen utförs av privata aktörer som blivit godkända av Staden Jakobstad.

Sedeln har ett fastslaget värde och staden betalar den delen av servicen. Som kund betalar du skillnaden mellan sedelns värde och det pris som serviceproducenten tar för tjänsten.

Läs mera

 

Senast uppdaterad 22.09.2020