Dagverksamhet

Coronavirus

Dagverksamhet är en stödtjänst som vi erbjuder dig, som har en funktionsnedsättning och/eller en demenssjukdom. Vi vill skapa en meningsfull tillvaro för dig och erbjuda avlastning för dina närstående. Dagverksamheten stöder ditt fortsatta boende hemma. 

Vi erbjuder dagverksamhet i Jakobstad vid Folkhälsan Östanlid, i Pedersöre vid Lyo, i Nykarleby vid Mimosa och i Larsmo vid Daglunden. För dig som har en minnessjukdom finns dagverksamhet vid Azalea i Jakobstad. 

Till dagverksamheten kommer du via servicehandledningen. De utreder behovet och gör sedan ett beslut enligt fastställda kriterier - Kriterier och verksamhetsprinciper för dagverksamhet

Avgifter
Kartläggningen är avgiftsfri, men vi fakturerar dagverksamheten och eventuell transport enligt fastställd prissättning. 

Dagverksamheten vill ge varje dag ett glädjefyllt innehåll, social samvaro, gemenskap och bryta isolering, stöd och avlastning till anhöriga, inspirera till fysisk aktivitet och träna minnesfunktionerna. Vi inleder dagen en 10-tiden då vi alla samlas. Under dagen avnjuter vi en god lunch och dricker eftermiddagskaffe innan hemfärden ca 15-tiden. Till dagverksamheten kan du komma med hjälp av dina anhöriga eller så ordnar personalen på dagverksamheten transporten med Vippari eller taxi. 

Annullering av din dagverksamhet
Det är viktigt att annullera om du inte kan delta i dagverksamheten. Kontakta dagcentret. 

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt

  • Gällande kartläggning och utredning kontakta servicehandledning
  • Gällande verksamheten på respektive enhet, kontakta enheten

 

Senast uppdaterad 26.03.2020