Dagverksamhet

Coronavirus

Allmän info, Kommunalt, Med servicesedel, Annullering, Avgifter, Läs mera, För serviceproducenter

Dagverksamhet är en verksamhet som i huvudsak riktar sig till äldre personer över 65 år, som bor hemma, vars fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktionsförmåga är nedsatt, eller där det finns risk för att funktionsförmågorna nedsätts. Även då den äldre inte orkar eller kan delta i aktiviteter som i övrigt ordnas utanför hemmet.

Syftet och målsättningen med dagverksamhet för den äldre är att stöda hemmaboende och att förhindra social isolering. Dagverksamheten vill ge varje dag ett glädjefyllt innehåll, gemenskap, stöd och avlastning till anhöriga, inspirera till fysisk aktivitet och träna minnesfunktionerna.

Ansökan om dagcenterservice görs via servicehandledningen. Servicehandledarna gör en helhetsbedömning av den äldres situation och kan bevilja besök till dagverksamheten en gång i veckan. Vid utredningen använder de sig av RAI instrumentet och följer "Kriterier och verksamhetsprinciper för dagverksamhet" (pdf-dokument). På basen av helhetsbedömningen gör servicehandledaren upp en individuell vård- och serviceplan. Dagverksamheten ska stöda och stimulera i enlighet med den individuella vård- och serviceplanen.

Dagverksamheten ordnas både som kommunal verksamhet och med stöd av servicesedlar.

Social- och hälsovårdsverkets kommunala dagverksamhet 

Vi erbjuder dagverksamhet i Pedersöre vid Lyo och i Larsmo vid Daglunden. För dig som har en minnessjukdom finns dagverksamhet vid Azalea i Jakobstad.

Dagverksamheten inleder dagen en 10-tiden då alla samlas. Under dagen avnjuter vi en god lunch och dricker eftermiddagskaffe innan hemfärden ca 15-tiden. Till dagverksamheten kan du komma med hjälp av dina anhöriga eller så ordnar personalen på dagverksamheten transporten med Vippari eller taxi.

Annullering av din dagverksamhet

Det är viktigt att annullera om du inte kan delta i dagverksamheten. Kontakta dagcentret. Om dagcenterbesöket inte annulleras faktureras du för dagen.

Med stöd av servicesedlar 

På basen av den uppgjorda individuella vård- och serviceplanen beviljas klienten dagcenterbesök med stöd av servicesedel. Klienten kan själv välja vilken serviceproducent hen väljer från listan nedan. Transporten till dagcenterverksamheten sker med kollektiv trafik. Resorna betalar klienten själv endera genom att köpa biljetter från transportören eller genom att betala varje resa kontant direkt till chauffören.

Avgifter

Kartläggningen är avgiftsfri. Kommunal dagverksamhet och transport faktureras av social- och hälsovårdsverket enligt fastställd prissättning. Icke annullerad dagcenterdag, faktureras också. Dagverksamhet med servicesedel faktureras av serviceproducenten. 

Läs mera

Är du serviceproducent?

  • Läs mera på våra sidor Servicesedlar, som är riktade till serviceproducenterna. 

Har du frågor, ta kontakt

  • Gällande kartläggning och utredning kontakta servicehandledning
  • Gällande verksamheten på respektive enhet, kontakta enheten
Senast uppdaterad 22.03.2021