Färdtjänst

Coronavirus

Färdtjänst är avsedd för dig som fyllt 65 år, har nedsatt funktionsförmåga och därför behöver hjälp med att kunna uträtta nödvändiga resor i dagliga livet, t.ex. ärende till butik, apotek och frisör.
 
Färdtjänst får inte användas för sjukvårds- och fysioterapiresor.
 
Färdtjänst enligt socialvårdslagen §23 är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga som inte kan anlita kollektivtrafiken p.g.a. långvarig eller bestående nedsatt funktionsförmåga.
 
Personer med gravt funktionshinder får färdtjänst enligt handkappservicelagen.
 
För att få färdtjänst behöver du göra en ansökan på pdf-blanketten Ansökan om färdtjänst. Ansökan handlägger vi inom 3 månader.

Vid beviljande av färdtjänst tar vi ställning till avståndet till olika serviceformer, trafikförbindelser, ditt sociala nätverk och din ekonomiska situation.

Avgifter

 

Senast uppdaterad 20.10.2020