Ledsagare

Coronavirus

Inom äldreomsorgen erbjuder vi en ledsagartjänst. Tjänsten innebär att en person från hemvården fungerar som din ledsagare och stöd för t.ex. läkarbesök eller vid laboratorie- och röntgenundersökningar.

För att få ledsagare ska du kontakta servicehandledningen, som ger dig mera information och ordnar det stöd som du behöver.

I första hand är det ändå tänkt att dina anhöriga, någon i din närmsta krets eller frivilligarbetare ska fungera som ledagare. Ifall denna resurs inte finns så kan ledsagartjänsten ordnas via oss. Viktigt att komma ihåg att ledsagaren inte kan reserveras samma dag som besöket är utan krävs att bokningen görs en vecka på förhand.

Avgifter
Kartläggningen är avgiftsfri, men vi fakturerar ledsagartjänsten enligt fastställd prissättning.  

Läs mera

Senast uppdaterad 20.10.2020