Matservice

Coronavirus

Matservice är en stödtjänst. Stödtjänsten är avsedd för dig som är äldre med stora svårigheter att tillreda egen mat eller med svårigheter att ta dig till närregionens matserveringar.

Med matservicen vill vi trygga att du dagligen får ett varmt mål mat. Måltiden består av sallad, varmrätt och efterrätt. Innehållet i måltiden övervakas av näringsterapeuter för att garantera en kvalitativt god måltid. Måltiden är beräknad att motsvara 1/3 av dagen näringsbehov. Maten körs dagligen hem till dig.

Kontakta servicehandledarna som utreder behovet av matservice.

Avgifter

Kartläggningen är avgiftsfri, men vi fakturerar matservicen enligt fastställd prissättning.  

Annullering av din matportion

Det är viktigt att du annullerar din matportion om du inte är hemma och inte behöver portionen. Kontakta servicehandledaren eller hemvården.

Läs mera

Senast uppdaterad 31.12.2020