Transport

Coronavirus

Vi erbjuder en transporttjänst till dig ifall du själv, dina anhöriga eller någon vän inte kan ordna transport till dagverksamhet eller badservice.

Ifall du beviljas transporttjänst kommer transporten att ske med social- och hälsovårdsverkets personbil.

Servicehandledningen kan bevilja stödtjänsten. Kontakta dem för mera information. Tillsammans utreder ni transportbehovet.

Avgifter
Kartläggningen är avgiftsfri, men vi fakturerar transporttjänsten enligt fastställd prissättning.  

Läs mera

Senast uppdaterad 20.10.2020