Trygghetstelefon

Coronavirus

Trygghetstelefon är en stödtjänst som vi erbjuder. Den är ett hjälpmedel för dig som bor hemma. Trygghetstelefon underlättar om du på grund av olika orsaker behöver kalla på hjälp. Den är kopplad till alarmcentralen, som förmedlar samtalet vidare till det telefonnummer du själv valt. Kan gå till en anhörig eller någon annan kontaktperson du har förtroende för.

Trygghetstelefon kan beviljas som en stödtjänst om ditt hälsotillstånd är ostabilt, du har ökad risk för fallolyckor, du känner dig otrygg, saknar socialt nätverk eller du har en sjukdomsdiagnos som kräver snabb hjälp. Tillsammans med dig kartlägger servicehandledarna behovet av trygghetstelefon. Kartläggningen är avgiftsfri.

Avgifter
Trygghetstelefonen installeras i ditt hem. Installationen medför en installationskostnad och därefter uppbärs en månatlig hyra för trygghetstelefonen. För att hjälp ska nå fram till dig då du alarmerat så behöver hemvården och räddningsverket också få nycklar till ditt hem.

Läs mera

Senast uppdaterad 20.10.2020