Färdtjänst

Färdtjänst är avsedd för dig som fyllt 65 år, har nedsatt funktionsförmåga och därför behöver hjälp med att kunna uträtta nödvändiga resor i dagliga livet, t.ex. ärende till butik, apotek och frisör.
 
Färdtjänst får inte användas för sjukvårds- och fysioterapiresor.
 
Färdtjänst enligt socialvårdslagen §23 är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga som inte kan anlita kollektivtrafiken p.g.a. långvarig eller bestående nedsatt funktionsförmåga.
 
Personer med gravt funktionshinder får färdtjänst enligt handkappservicelagen.
 
För att få färdtjänst behöver du göra en ansökan på blanketten Ansökan om färdtjänst och lämna in den till servicehandledningen. Ansökan handlägger vi inom 3 månader.
 
Vid beviljande av färdtjänst tar vi ställning till avståndet till olika serviceformer, trafikförbindelser, ditt sociala nätverk och din ekonomiska situation.
 
Inkomstgränsen för beviljande av färdtjänst enligt socialvårdslagen är 1260 euro brutto per månad för ensamstående person och 2040 euro brutto per månad för två personers hushåll. Som inkomst räknas inte bostadsstöd eller vårdarvode som baserar sig på avtal om närståendevård. Även andra beskattningsbara förmögenheter beaktas. Alla ärenden prövas individuellt.
 
Inom vårt samarbetsområde beviljar vi färdtjänst för en viss tid i form av 9 euros biljetter och 8 enkelresor i månaden.

Avgifter

Läs mera

Har du frågor, ta kontakt!

 

Senast uppdaterad 12.06.2018