Använd munskydd

För att hindra smittspridning av COVID-19

  • Vi uppmanar dig patient/klient och övriga (personer från 15 års ålder) att alltid bära munskydd också då du vistas på någon av social- och hälsovårdsverkets enheter.  
  • Även i de fall då säkerhetsavstånden kan hållas. 

Läs mera om munskydd och corona på våra coronasidor. 

Senast uppdaterad 04.11.2020