Arkiv2019 - Vardagshjältar

Avslutningsutstallning affisch mindre

Vi är Fotoklubben Malm - personalens 22-åriga fotoklubb 

Du har kanske sett våra fotografier på muren i sjukhusaulan.
Fotoklubben sjunger nu på sista versen:


Vi hade en gång en klubb
Med kamera, objektiv och lins
Men det var för länge sen, så länge sen
Nu är det slut
Klubben ska ut
Vi bara undrar ... Hur blev det så?

Organisationen har ändrat och enheter har övergått till andra arbetsgivare. Det gjorde att klubben blev utan dragare och många aktiva medlemmar. Kvar finns nu bara ... ja, just ingenting.

Fotoklubben Malm ordnar sin sista utställning under mars - maj. Se fotografierna, de hänger i blåa korridoren från fysioterapin mot avdelningarna 6, 7 och 8. Kalle Anka har lyfts ned och en avslutningsutställning har lyfts upp.

Tack till alla som gav fotoklubben möjlighet att existera!

Och framför allt - tack till alla bildbetraktare!

Fotoklubben Malm


Pehr Löv

Pensionärslivet är härligt bara man inte fastnar i ensamhetsträsket 

Jag har nu varit pensionär i sex och ett halvt år och har lite perspektiv på det här livsskedet. Pensionering innebär en förlust av den stimulerande arbetsgemenskapen. Plötsligt är telefonen tyst och e-posten plingar sällan in. Behövs jag mera? Har jag en roll? Fast man tänkt sig in i läget känner man lätt en tomhet i början, men människan kan anpassa sig om man bara inte slöar till. Jag tycker att jag lyckats i den processen.

Ensamhet är vår tids stora ”folksjukdom”. Soffan med en bra bok och gott kaffe är skön, men den får inte bli din chef.

Möjligheterna öppnar sig: resor, föreningsliv, körsång, konserter, barnbarn, läsning, sociala medier, villaliv och mycket motion fyllde snart Gun-Mays och mina dagar. Forskning visar att ett aktivt liv ger livskvalitet och hälsa, också flera levnadsår. Mångsidig stimulans förebygger demens, stroke och många andra sjukdomar.

Jag lever långt som jag lär. Jag motionerar i olika grupper fem gånger i veckan och sjunger i kör. Jag ger Svenska pensionärsförbundet mycket tid och tror att jag kan förmedla nyttig kunskap där. Det ger nya människomöten över hela landet och jag känner verkligen att jag har en roll i talkoanda.

I kommande inlägg skall jag mera belysa ensamhetsproblemet och det goda frivilligarbetet. Vårdtestamente (vårdvilja) och intressebevakningsfullmakt ger en extra trygghet i livet och jag berättar gärna om dem ifall intresse finns.

Pehr Löv = en nöjd pensionär


Vardagshjältar på Smärtrehabiliteringen

Malmska smärtrehabilitering

En enhet för smärtrehabilitering i Vasa sjukvårdsdistrikt startade i tiderna på Östanlid sjukhus. Vården och rehabiliteringen vid enheten utgick från första början från det nyaste inom smärtforskning med helhetsperspektiv på individen och målsättningsbaserad vård.

Enheten har fortsatt att utvecklas och ständigt implementera det nyaste när det gäller långvarig smärta och smärtrehabilitering. Enheten har varit en förebild för otaliga andra smärtenheter i landet, den har producerat många erkänt mycket duktiga terapeuter och ett tiotal specialistläkare i fysiatri. Alla i personalen går ständigt i vidareutbildningar både nationellt och internationellt för att allt bättre kunna förstå de komplexa komponenterna vid smärta. Nu senast i oktober deltog personal på Svenska smärtforum i Umeå.

Teamarbete på enheten ger engagemang och arbetstrivsel vilket är mycket viktigt för att kunna stöda och coacha individer med svår smärta till en bättre funktionsförmåga och högre delaktighet. De senaste åren går utvecklingen allt mer mot bättre samarbete mellan olika aktörer runt individen i vardagen. Digitala möten med hälsocentraler och företagshälsovårdsenheter i hela Österbotten har blivit en vardag hos oss. Enheten utgör tillsammans med smärtpolikliniken vid Vasa centralsjukhus; Smärtcentrum i Österbotten. Vid centralsjukhuset erbjuds bl.a. vård enligt det nyaste inom neurostimulation.

Smärta och posttraumatisk stress är en vanlig kombination speciellt hos krigstraumatiserade nyinflyttade, här samarbetar enheten bl.a. med traumacentrum i Helsingfors. Smärtrehabiliteringen finns i gamla Malmska sjukhusets första våning i Jakobstad.

Personalen på Malmskas smärtrehabilitering


Senast uppdaterad 10.07.2019