Barn- och ungdomspoliklinik

Coronavirus

Till barn- och ungdomspolikliniken kan du som är 0-16 år komma som patient med remiss från en barnrådgivning, hvc-mottagning, annat sjukhus eller privata läkare.

Vi är en tidsbeställningspoliklinik och då vi fått din remiss kallar vi dig till polikliniken per brev eller telefon. Polikliniken är öppen måndag-fredag.

På barn- och ungdomspolikliniken sköter vi bl.a. astmautredningar och -kontroller. Vi gör också uppföljningar, bl.a. efter avdelningsvistelse samt månads- och årskontroller för barn med specialdiagnoser. Vi gör också olika typer av belastningar och ger läkemedelsinfusioner.

Ifall ditt barn eller din ungdom har feber eller en infektion på gång bör du annullera polikliniktiden. Ring avdelningssekreteraren tfn 06 7862151 eller poliklinikskötaren tfn 06 786 2158.

Om du har frågor angående din remiss, behöver ändra den bokade tiden eller har andra frågor kan du kontakta poliklinikens sjukskötare vardagar kl. 8-9 och kl. 12:30-13, tfn 06 786 2158 enligt telefontiderna. Personalen på barn- och ungdomsavdelningen svarar inte på poliklinikärenden.

Vi har också en barnastmaskötare. Barnastmaskötaren har sin mottagning på våning 5.

Välkommen till oss!

Broschyr

Avgifter

Vi fakturerar en poliklinikavgift för dina besök.

Läs mera

Senast uppdaterad 19.01.2021