Barn- och ungdomsavdelning

På barn- och ungdomsavdelningen vårdar vi barn och unga 0-16 år. I vissa fall kan våra patienter också vara äldre.

Intagning sker med läkarremiss eller via jouren. Barnläkaren kan konsulteras kl. 8-20 vardagar samt kl. 9-18 under helger. Barnläkaren rondar inneliggande patienter på avdelningen varje dag.

Vi vårdar barn och unga, som har t.ex. infektion eller långvarig sjukdom som astma, reuma eller diabetes. Även barn och unga med särskilda behov vårdas på avdelningen, t.ex. cancersjuka, transplanterade och barn med specialdiagnoser.

Även nyfödda babyn kan v.b. får vård hos oss. Nyfödda kan komma för t.ex. ljusbehandling (fototerapi), matningssvårigheter eller antibiotikabehandling. Vid tidig hemgång från förlossningssjukhuset erbjuder vi tvådygnsgranskning (LYSY -kontroll) av den nyfödde och av mamman.

Vi samarbetar med Fredrikakliniken och psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen kring barn och unga med ätstörningar och psykisk ohälsa. Vid behov samarbetar vi med socialomsorgen samt privata aktörer.

Barn kan även komma (med remiss) till avlastnings- och nattvård, kackaskola om barnet har förstoppning eller sömnskola om barnet har svårt att sova nattetid.

Vi har nära samarbete med barnrådgivning, barnskydd, fysioterapi, talterapi, ergoterapi, omsorgsbyrån (Kårkulla) och konsulterande barnneurolog, endokrinolog och foniater.

Vi önskar att en förälder deltar i vården. Vid behov ger vi föräldern ett intyg som ges till arbetsgivaren.

En del av vården ges i hemmet via barn och ungas hemsjukhus.

Besökstid

Vi har fria besökstider, men önskar begränsa dem till familjen och ett par vänner per besök. Fråga gärna i kansliet om det passar med besök.

Avgifter

För vistelsen på vår avdelning fakturerar vi en vårddygnsavgift. Ifall ditt barn eller din unga är under 18 år fakturerar vi ingen avgift efter 7 vårddygn inom samma kalenderår. Också vårddygnsavgiften från andra sjukhus räknas.

Läs gärna med ditt barn

Vi rekommenderar att du läser följande böcker med ditt barn före och efter avdelningsvistelsen

  • G.Wolde: Emma och Totte serien
  • M.Gydal: Så var det när Ola var på sjukhus
  • M.Rey: Nicke Nyfiken på sjukhus

Till barnet

På barnavdelningen träffar du många snälla skötare och läkare. Vi hjälper dig att bli frisk, vi undersöker dig och ger medicin.

Om du orkar får du pyssla, titta på film, spela spel, rita och leka. Om du är tillräckligt frisk får du också leka i vårt lekrum.

Ibland kan vi också komma hem till dig och ge medicin hemma.

Välkommen till barn- och ungdomsavdelningen!

Länkar

Barn- och ungdomsenhetens broschyr

Länk till barn- och ungdomsenhetens broschyr

Läs mera i serviceguiden

Senast uppdaterad 19.01.2021