Hemsjukhus för barn och unga

Hemsjukhuset för barn och unga innebär att barnet/den unga kan vårdas hemma istället för på sjukhus om måendet är tillräckligt bra för hemvård. Barnet/den unga kan skrivas ut tidigare från avdelningen och fortsätta vården där hemma. Detta gäller även om barnet/den unga har vårdats på annat sjukhus. Hemsjukhuset kan t.ex. ge intravenös antibiotikabehandling och vissa injektioner. Barnläkaren kan också ordinera en del uppföljning i hemmet, t.ex. viktkontroller hos nyfödda eller sårkontroller.

Barn- och ungas hemsjukhus-tjänster är avgiftsfria.

Barn- och ungdomsenhetens broschyr

länk till barn- och ungdomsenhetens broschyr

Senast uppdaterad 03.11.2020