Barnjour

Coronavirus

Barnjouren finns till för dig och ditt barn, som är 0-16 år. Jouren är öppen dygnet runt i 24 timmar och barnjouren finns i anslutning till jouren. Barnjouren är öppen kl. 9-15.

Ring gärna före du och ditt barn kommer till barnjouren. Kontakta telefonrådgivningen, barnrådgivningen eller jouren. Barnets behov av brådskande vård bedöms på basis av kontakten eller på plats. Du får träffa en sjukskötare eller en läkare. 

Vid nödsituationer (t.ex. svår andnöd, stor blödning eller vid kramp) ring nödnumret 112.

Besöken på barnjouren är avgiftsfria.

Länkar

Senast uppdaterad 19.01.2021