Barnjour under arbete

Barnjouren finns till för dig och ditt barn 0 - 16 år. 

Ring gärna före du och ditt barn kommer till barnjouren. Kontakta telefonrådgivningen, barnrådgivningen eller jouren. (kontaktuppgifter till tfnrdg+ länk till barnrdg sidan, adress) 
Barnets behov av brådskande vård bedöms på basis av kontakten eller på plats. Du får träffa en sjukskötare eller en läkare. 

Jouren är öppen dygnet runt 24 och barnjouren finns i anslutning till jouren och är öppen kl. 9-15

Vid nödsituationer (t.ex. svår andnöd, stor blödning eller vid kramp) ring nödnummer 112

Besöken är avgiftsfria för patienten.

 

Länkar

Lastentalo (terveyskylä.fi)

Symptomnavigator (terveyskylä) på finska - sänd fråga när det kommer på fi

 

 

Senast uppdaterad 11.02.2020