Barnskydd

Det främsta målet för barnskyddet är att stöda familjerna, så att barnen kan växa upp i en trygg omgivning som befrämjar deras utveckling och motsvarar deras behov.

Barnskyddet samarbetar med andra myndigheter för att stöda barnets uppväxt. 

På barnskyddets sidor finns information om barnskyddsanmälan och oro för barn, öppenvård, brådskande placering, omhändertagande, familjevård och eftervård. 

Mera information om verksamheten finns i högra kanten. 

Senast uppdaterad 03.11.2020