Brådskande placering

Ibland kan barnets situation vara så pass allvarlig att det finns grund för en brådskande placering. En socialarbetare gör ett beslut om placeringen och syftet är att genast vidta åtgärder för att utreda den bästa lösningen för barnet. Barnets placeringsställe diskuteras med barnet och barnets vårdnadshavare.

En brådskande placering kan vara högst 30 dagar och förlängas med högst 30 dagar till.

Senast uppdaterad 11.05.2020